Hustimmer

Furu 6″ och 8″ längder 3 – 11 m.

Takåsar

Furu längder 4 m -1 1m topp 21 cm – 35 cm.

Fyrsågat

Furu från 4″ x 4″ till 12″ x 12″ stor kärnandel.

Fräst hustimmer

Fräst hustimmer.

Vildmarkspanel

Furu 25mm ca 175 mm mittmått
Hyvlad eller ohyvlad, barkad.
Längder: kvastpaket 3,0 – 5,5 m.

Brädor och plank

Furu och gran från tjocklek 25 – 75 mm.

Hyvlade paneler

Olika dimensioner för inom och utomhus.

Rastplatsbänk

Timrad rastplatsbänk.

Hängrännor

Fräses av rundvirke.

Medlem i Svenska Timmerhus


Föreningen Svenska Timmerhus

Indian Woods - Specialiteter

Ämnen till timmerhus och kulturbyggnader i längder från 4 – 12m. Timmerblock, fyrsågade stockar, takåsar, ramsågade brädor, plank i olika dimensioner samt vildmarkspanel.