Indian Wood AB

Indian Wood AB startades 1994 och har idag 3 anställda och finns beläget i Ekshärad ca: 10 mil norr om Karlstad. Namnet ”indian” härstammar från äldre tider då det förekom flottning av timmer på Klarälven. Det sades att de av ortsbefolkningen som jobbade som flottare hade utstrålning och sätt som indianer.

Företagets specialiteter är, ämnen till timmerhus och kulturbyggnader i längder från 4 – 12m. Timmerblock, fyrsågade stockar, takåsar, ramsågade brädor, plank i olika dimensioner samt vildmarkspanel.

Medlem i Svenska Timmerhus


Föreningen Svenska Timmerhus

Indian Woods - Specialiteter

Ämnen till timmerhus och kulturbyggnader i längder från 4 – 12m. Timmerblock, fyrsågade stockar, takåsar, ramsågade brädor, plank i olika dimensioner samt vildmarkspanel.